Naposledy aktualizováno: 13.09.2019 12:06:28
logo

Obecní knihovna Dolní Žandov

 

 

Knihovna v Dolním Žandově byla v roce 2010 přestěhována do nových prostor základní školy.

Používá automatizovaný knihovnický systém Verbis.

Uživatelé knihovny mají k dispozici veřejný internet ZDARMA.

 

V nedaleké obci Podlesí, která organizačně spadá pod obec Dolní Žandov, se nachází pobočka obecní knihovny.

Knihovna není automatizovaná a není zde k dispozici veřejný internet.

 

 

Obecní knihovna v Dolním Žandově i její pobočka v Podlesí jsou přidruženými knihovnami Regionálního oddělení Městské knihovny v Chebu.

 


V roce 2016 nominovaly pracovnice Regionálního oddělení Městské knihovny v Chebu paní Moniku Křížovou za její příkladnou a dlouholetou práci pro Obecní knihovnu v Dolním Žandově na ocenění Nejlepší dobrovolný knihovník Karlovarského kraje.

 

 

Tradice oceňování dobrovolných knihovníků v našem kraji byla zahájena v roce 2012 na návrh krajské knihovny a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí. Slavnostním vyhodnocením tří nejlepších knihovnic či knihovníků a nejlepší profesionální knihovny chceme upozornit na to, že knihovny jsou stále důležité pro kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatel kraje, což se neobejde bez pečlivé, systematické a kreativní práce knihovníků.